Vid undersökning av ett mörkt kulturlager i schaktets södra del har vi hittat några fragment av brända ben. Lagret tolkas för tillfället som ett aktivitetslager beläget inne i borgen.

Kanske är benen reser efter måltider.