Carolyn Pearce provtar främst smälta bergarter och jorden invid dessa. Provtagningen görs utifrån vår frågeställning om hur beständigt detta glas är, och hur glaset har påverkats av sin omgivning under cirka 1500 år. Olika typer av kemiska, termiska och mikrobiologiska analyser utförs på proven Carolyn samlar in. Prover av det smälta materialet, det vill säga muren, tas för att i första hand utröna dess styrka. Biologiska prover tas för att studera markens sammansättning. Vi vill med dessa prover förstå hur biologin vid Broborg kan ha påverkat glaset. I stort är provtagningen ett led i att försöka få fram ett glas som kan långtidsförvara bland annat radioaktivt material. Men analysresultaten har även ett arkeologiskt värde.