Schaktet genom muren är nu färdigundersökt, provtagen och dokumenterad. Igår återfyllde vi den undersökta ytan och marken återställdes. Vi har packat ihop vår utrustning och lämnat fornborgen för denna gång.

Projektmedarbetarna i fält, från vänster: John McCloy, Albert A Kruger, Rolf Sjöblom, Carolyn Pearce, Mia Englund, Eva Hjärthner-Holdar, Erik Ogenhall, Jack Clarke och Torbjörn Jakobsson Holback. På bilden saknas Fredrik Larsson (fotograf).
Projektmedarbetarna i fält, från vänster: John McCloy, Albert A Kruger, Rolf Sjöblom, Carolyn Pearce, Mia Englund, Eva Hjärthner-Holdar, Erik Ogenhall, Jack Clarke och Torbjörn Jakobsson Holback. På bilden saknas Fredrik Larsson (fotograf).

Vår informationsskylt om forskningsprojektet finns dock kvar en tid. Den hittar du nedanför borgen, vid stigen som leder upp till fornlämningen. Nu vidtar det spännande efterarbetet med den arkeologiska rapporten samt ett omfattande analysarbete i samarbete med våra amerikanska kollegor vid PNNL. Vi vill tacka alla besökare som följt vårt arbete och samtliga som visat intresse för vår undersökning. Besöken har bidragit med många intressanta diskussioner om borgen och dess förglasning.

Profil mot väst. Den förglasade delen av muren syns som ett blått/grått skikt i profilväggen.
Profil mot väst. Den förglasade delen av muren syns som ett blått/grått skikt i profilväggen.