Tidigare i veckan rensade vi fram den förglasade, övre delen av muren i schaktet. Vi kunde konstatera att förglasningen var väl sammanhållen och att det skulle krävas en hel del handkraft för att bryta igenom denna del av muren.

Med stora, tunga spett och en slägga bröt vi till sist upp den förglasade delen av murens konstruktion. Murens höga mekaniska hållfasthet är ännu tydlig, efter cirka 1500 år. Undersökningen har gett oss en förståelse av murens uppbyggnad samt en mängd intressanta prover att analysera.

Fredrik Larsson håller i ett större fragment av den förglasade muren.
Fredrik Larsson håller i ett större fragment av den förglasade muren.