Under april, maj och halva juni månad 2016 pågår arkeologiska undersökningar utanför Linderöd på Linderödsåsen, Kristianstads kommun, Skåne. Undersökningarna berör fem platser, varav ett gravfält med stensättningar och fyra platser med fossil åkermark. Undersökningarna utförs i samarbete med Sydsvensk arkeologi AB. De arkeologiska undersökningarna föranleds av att Trafikverket, med PEAB som byggentreprenör, kommer att bygga ny väg förbi Linderöds samhälle.

Paus i den intensiva schaktningen med samling för gruppfoto på lokal 10b. Vad passar väl bättre än att snygga till ett av alla röjningsrösen?

Lokal 9 är den minsta av undersökningsområdena, men troligen det mest stenrika!