Andra fältveckan har börjat och vi har kommit drygt halvvägs med avbaningen av matjorden. Än så länge har vi hittat märken (stolphål) efter de takbärande stolparna till minst tre långhus.

Schaktning med grävskopa pågår för fullt andra veckan ute vid Hököpinge där rester av en förhistorisk boplats finns dold under marken. Foto: Arkeologerna CC-BY

Här finns också rikligt med härdar (eldstäder) och gropar. I ytan av några gropar syns det bitar av keramik, vilket tyder på att de fungerat som avfallsgropar, vilket ger goda chanser till fler fynd.

Fältarbetet håller på till och med 15 september, så håll utkik efter nästa blogginglägg!

 

En keramikbit i ytan på en grop, kanske en avfallsgrop. Foto: Arkeologerna CC-BY
Ett långhus med fem par stolphål, markerade med vita kubbar Foto: Arkeologerna CC-BY