I september 2020 genomför Arkeologerna, Lund, en arkeologisk undersökning av en förhistorisk boplats i Hököpinge, söder om Malmö, i Skåne.  Vid förundersökningen 2019 undersökte vi bland annat kokgropar från yngre bronsålder och lämningar av två järnåldershus på området.

Läs mer i Vardagsliv under brons- och järnålder i Hököpinge