Rester efter tre långhus liksom en grop fylld med mindre bitar av keramikkärl hittades bland mycket annat under utgrävningen i Hököpinge. Fältarbetet är avslutat, och nu vidtar arbetet med att tvätta och registrera fynd, skicka prover till analys, och så småningom skriva en rapport. 

Större gropar snittade vi med maskin. De flesta har varit lertäkter – husen hade ju lerklinade väggar och till dem behövdes stora mängder lera. Groparna har sedan fyllts igen med bland annat avfall. I den här hittade vi ett obränt ben i form av en klöv från ett får eller en get. De flesta fynden utgörs annars av trasig keramik.
Större gropar snittade vi med maskin. De flesta har varit lertäkter – husen hade ju lerklinade väggar och till dem behövdes stora mängder lera. Groparna har sedan fyllts igen med bland annat avfall. I den här hittade vi ett obränt ben i form av en klöv från ett får eller en get. De flesta fynden utgörs annars av trasig keramik. Foto: Arkeologerna CC-BY

Sammanlagt hittade vi lämningar efter tre långhus och ett (eller möjligen två) mindre byggnader, förutom alla härdar och gropar. I en av groparna, grop 567, fanns mindre bitar av olika keramikkärl. I gropen var dessutom en kruka nedsatt, men den hade krossats av en sten så bara botten och en del av sidan fanns kvar. Kanske var det en urnegrav? Eller en förrådsgrop där en kruka mat glömts kvar? Analyser av jordprover från gropen kan förhoppningsvis ge oss svar.

Håll utkik efter rapporten som du hittar på arkeologerna.com någon gång under 2021!

Grop 567 halvt utgrävd, sedd uppifrån. Till vänster är en stor sten, till höger skymtar en del av krukan.
Grop 567 halvt utgrävd, sedd uppifrån. Till vänster är en stor sten, till höger skymtar en del av krukan. Foto: Arkeologerna CC-BY
Ett ”fyrstolpshus”, förmodligen ett uthus/förrådshus. Tre stolphål är markerade med träkubbar. Det fjärde stolphålet har försvunnit när man grävde ett täckdike på 1900-talet.
Ett ”fyrstolpshus”, förmodligen ett uthus/förrådshus. Tre stolphål är markerade med träkubbar. Det fjärde stolphålet har försvunnit när man grävde ett täckdike på 1900-talet. Foto: Arkeologerna CC-BY
Efter en torr sommar är marken hård att gräva i. Man får hugga sig ner med spade…
…eller blöta upp marken med vatten, några centimeter i taget.
En del av keramiken från grop 567.
En del av keramiken från grop 567. Foto: Arkeologerna