En av frågorna som vi försöker besvara med förundersökningen är när området togs i anspråk. Fanns det människor här redan under stenålder?

Vid undersökningarna på 1990-talet hittade arkeologerna flera spår från stenålder. De tydligaste var avtrycken i marken efter hyddor. De påträffades i områdets norra del som också är det som ligger högst. Hyddorna bedömdes vara från yngre stenålder och man hittade även några skärvor av keramik från denna tid.

För att försöka hitta fler spår från de första människor som uppehöll sig i Pryssgården har vi nu sökt igenom delar av matjorden. Vi har fokuserat den här insatsen i området längst i norr som ligger högre över havet än övriga delar. Genom ytinventering och genom att sålla matjord har vi också gjort en del fynd. Förutom yngre grejer som tegel och kritpipor hittade vi ett mindre antal avslag av kvarts och flinta, några kärnor och någon skrapa av kvarts. Men att sålla matjord är ett drygt arbete och i det här fallet gav det dessutom ett magert resultat! Av de få fynd som hittades har inget kunnat dateras explicit till stenålder. Föremål av sten har nämligen använts även under senare perioder, så än vet vi inte om vi har spår från stenålder. Nu ska vi gå vidare och bana bort matjorden i området och se om vi hittar några anläggningar, det vill säga eldstäder, gropar och kanske stolphål och rännor efter hus från denna äldsta tid!

I veckan har vi haft besök av reportrar från Norrköpings Tidning och NT24, surfa gärna in på Norrköpings Tidning och se vad de skriver om förundersökningen i Pryssgården: Kolla in NT 

Mer om vad som nämns i artikeln kommer inom kort även här på bloggen.

Att sålla matjord är ett drygt arbete som i det här fallet gav ett magert resultat!