Området mellan industriområdet Fiskeby och Pryssgården är en av Östergötlands mest intensiva fornlämningsmiljöer. Här finns spår av ett stort antal gårdar från bronsålder och äldre järnålder.

Under hösten 2017 fortsätter de arkeologiska undersökningarna då vi flyttar över till andra sidan E4:an till Pryssgården. Kanske kommer vi att hitta fler spår efter bronsålderns människor. Många spännande fynd har även hittats vid Fiskeby.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.