Innan vi började schakta av matjorden i Fiskeby i Norrköping söktes ytan av med metalldetektorer. Förra veckan började vi med fyndregistreringen och ett av mynten som detekteras fram i samband med avbaningen, visade sig vara riktigt gammalt och har kommit långväga ifrån. Det är ett litet silvermynt, 19 millimeter stort med en vikt på 2,7 gram. Via professor Kenneth Jonsson, Numismatiska forskningsgruppen på Stockholms universitet, har Lennart Lind bestämt det närmare. Myntet är präglat i Rom år 169-170 under kejsare Marcus Aurelius i Rom. På åtsidan (till vänster på bilden) syns kejsaren avbildad. På frånsidan (till höger på bilden) syns segerns bevingade gudinna Victoria som håller en segerkrans.

En romersk denar, präglad under Marcus Aurelius år 169/170. Foto: Peter Zetterlund, Arkeologerna. De flesta romerska denarer i Sverige är fynd från Öland och Gotland. I Östergötland finns endast ett sedan tidigare känt fynd av romersk denar i silver, nämligen från Arvidslund i Rönö socken på Vikbolandet.

Under den här tiden, romersk järnålder, kom mynten i vår del av världen att värderas för sin silverhalt och hade inte ett monetärt värde. Denarens silverhalt minskade dock efterhand och åren 194/195 skedde en kraftigare sänkning som uppenbarligen gjorde att denarerna inte längre blev eftertraktade då halten silver blivit alltför låg. Man ser i myntskatterna att det importerades mycket få denarer efter detta. Inte förrän 300-400-talet dyker de åter upp i fyndmaterialet, återigen företrädesvis på Öland och Gotland.

I området där myntet hittades i Fiskeby finns sedan tidigare dateringar från romersk järnålder, det vill säga från den tiden som myntet kommit till platsen. Nu väntar vi med spänning på dateringarna på de långhus vi undersökte 2017.