Sommaren 2017 undersöks Gamla Uppsala prästgård. Svenska kyrkan ska göra en tillbyggnad till prästgården. Inom området har man tidigare hittat ovanliga båtgravar och kanske finns det fler gravar under marken. Hur långt tillbaka i tiden går spåren efter människorna och finns det historiska föregångare till den gamla prästgården?

Läs mer på uppdragssidan