Tisdagens väder var en verklig prövning för oss alla med kraftiga nordväst vindar som virvlade upp moln av fin matjord. Nu har solen och de milda vindarna återvänt. Inför nästa oväder är vi alla rustade med skyddsglasögon. Det har hänt ganska mycket under veckan. Bland annat har vi haft våra första besökare, i form av fyra skolklasser från byarna runt Landskrona.

Metalltekteringen ger utdelning

Vi har nu kommit igång ordentligt med avbaningen av matjorden på gård 12 och 20. Under matjorden kommer det massor av lager och andra spår, t.ex. lämningar efter byggnader i form av rader med syllstenar, raseringsmassor och stolphål. Det finns även fler rester efter ugnar, som avtecknar sig marken som rundade anläggningar med rödbränd lera och sot. Vid schaktningen följer Håkan och Bo K. de båda grävmaskinerna och söker systematiskt av matjord och lager med metalldetektor. Det kommer lite olika typer av fynd på de två gårdslägena. De vanligaste föremålen består av mynt och vardagssaker som t.ex. knappar, spännen till bälten och liknande, men det kommer även en del blykulor till pistoler och musköter.

En prydnad för hår eller kläder?

Igår hittade vi flera lite speciella föremål. På gård 20 fann vi en ovanligt välbevarad bennål med profilerat eller utsnidat huvud. Nålen är cirka 12 centimeter lång och nästan som ny, fast den har legat i jorden i nästan 800 eller 900 år. Nålens framsida är fint dekorerat med små punktförsedda cirklar. Den har troligen använts antingen som hårnål eller för att fästa ihop t.ex. en mantel.

Vackert dekorerad bennål för hår- eller klädedräkt

Fler heliga föremål från gård 12

Även på gård 12 hittade vi i veckan flera spännande föremål i samband med metalldetekteringen. Redan vid förundersökningen påträffades två små blykors på denna gård och på gård 1. Nu har vi hittat ytterligare två sakrala föremål med kristen symbolik. Det rör sig om ett litet likarmat kors och ett krucifix, båda tillverkade av bly. Det kors vi nu har hittat skiljer sig från de vi tidigare funnit, genom att det är ett tunt bleck och försett med ett hål i ena änden för upphängning. Liksom de två andra korsen har det funna exemplaret en enkel form och saknar utsmyckning. Frågan är vilken funktion korset har haft. Har någon burit det kring halsen eller har korset suttit fast på någonting?

Litet likarmat kors av blybleck

Även krucifixet hittade vi inom området för gård 12. Det har en plastisk form med en framsida och en baksida, som båda har fint inristade linjer med formen av ett kors och en liten stiliserad Kristusfigur. Krucifixet är lite böjt och nöt av tidens tand och saknar armar. Det som är konstigt är att krucifixet sitter på ett fäste av annan metall, som i den spetsiga änden är räfflat sannolikt för att kunna fästas i någon slags underlag av trä. Vi vet inte vad det är för föremål krucifixet har suttit på och inte heller hur gammalt det är. Så alla tips och goda råd är välkomna.

Krucifix av bly. Hela föremålet är cirka elva centimeter långt. Korset saknar armar

Frågan är förstås varför vi hittar så många sakrala föremål på en till synes ganska vanlig gård och vad detta kan betyda. Det är frågor som vi får anledning att återkomma till.