Regn, regn och åter regn faller över de snart avblommade rapsfälten i Skåne och över oss och vår grävningsplats i Örja. Vädrets makter har verkligen inte stått på vår sida under den senaste veckan. Många av våra schakt är delvis vattenfyllda och där jorden inte ligger under vatten är det ställvis rena lervällingen. Alla i gänget kämpar på och försöker hålla humöret uppe. Men när det dags att för andra eller tredje gången rensa bort lervälling från husytor med komplexa lager, stolphål och stenlyft, är det inte utan att en viss matthet smyger sig på.

Lotten och Sofie betraktar de vattenfyllda schakten på gård 12
Håkan efter en regnig förmiddag med detektering

Onsdagkväll var det så dags för den första öppna visningen. Mellan femtiofem och sextio personer valde att trotsa vädret och besöka utgrävningen. Här bjöd Katalin, Anne, Bo och Karin på ett blandat program, med bildvisning, fyndtvätt och visning av fynd och användning av metalldetektor.

Bo berättar om de militära fynden från Örja

I förra bloggen lovade jag återkomma till några av de många vardagssaker vi hittar i Örja som berättar om det vanliga livet i byn. Vad som är intressant är att vi hittar delvis olika saker på de två gårdar, nr 12 och 20, där vi hittills schaktat och grävt. Det beror troligen på att vi på gård 12 har lämningar från flera perioder, som sträcker sig från 1700-talet och ned till 1000-/1100-talet. På gård 20 däremot har vi nästan inga spår efter yngre lämningar, utan här kom vi direkt under matjorden ned på en yta med lerugnar och byggnadsrester, som utifrån fynd av borgarkrigsmynt och äldre rödgods, troligen är från 1300-talet.

På gård 12 hittar vi många handkvarnar (som roterades för hand) och brynen. Två av dessa är tillverkade av s.k. granatglimmerskiffer; en bergart som inte förekommer naturligt i Skåne, utan är importerad troligtvis från södra Norge. Den här typen av kvarnstenar brukar man datera till vikingatid eller tidig medeltid. Handkvarnarna låg i stensyllen till två byggnader, som verkar vara från slutet av 1600- eller början av 1700-talet. I Örja, där det inte finns så mycket naturlig sten i marken, har de gamla kvarnstenarna kommit väl till pass som byggnadsmaterial.

Handkvarn av granatglimmerskiffer. Kvarnstenen hittades i syllstengrunden till en byggnad från slutet av 1600- eller början av 1700-talet på gård 12

Förutom handkvarnar och brynen hittar vi även en del keramik och föremål av järn. Keramiken återkommer vi till i en senare blogg. Trots att vi, vid metalldetekteringen, väljer bort att söka på järn, hittar vi ganska många järnsaker när vi gräver för hand. När Adam grävde i stengrunden till en byggnad på gård 12, hittade han en nästan komplett skära av järn, bara spetsen saknas.

Adam gräver fram skäran av järn i syllstensgrunden till den västra längan på gård 12
Den här tunna järntenen med hullingar i vardera änden har tillhört ett ljuster för ålfiske

Vi har även hittat andra typer av bruksföremål, t.ex. flera knivar och en yxa. Bland de lite mer ovanliga fynden kan nämnas delar av ett ljuster med fina hullingar som troligen har använts för att fiska ål.