Avbaningen av matjord på gård 12 och 20 börjar närma sig slutet och vi håller i dagarna på att växla över från undersökningen av handgrävda ytor till hela gårdslägen. Vi fortsätter att hitta metallfynd i stor mängd, men även keramik, föremål av bergart samt djurben förekommer rikligt. Rutinerna för tvätt och registrering av fynd har kommit igång bra. Det är Ulrika som sköter fyndregistrering tillsammans med Torbjörn som specialregistrerar keramiken. I skrivande stund uppgår antalet fynd till över 600 stycken.

Fyndmaterialet är tidsmässigt blandat. Bland de äldsta föremålen märks bygeln till ett dräktspänne från århundradena efter Kristi födelse som hittades på gård 12. Vi har även hittat några föremål från övergången mellan vikingatid och tidig medeltid (dvs. 1000-1100-talen).

Urnesspännet hittades i ett lager under matjorden på gård 12. Spännet är cirka tre och en halv centimeter stort

Det hittills kanske mest spektakulära föremålet från den här tiden är ett s.k. urnesspänne (uppkallad efter platsen Urnes i Norge). Den här typen av spänne eller snarare brosch tror vi bars av personer som var lite mer välbeställda. Vårt spänne är tillverkat av en bronslegering. Spännet är ovanligt välgjort, vilket tyder på att bronsgjutaren var skicklig i sitt arbete. I Lund hittade arkeologerna för en del år sedan rester efter en verkstadsplats där man bl.a. har tillverkat spännen av urnestyp.

Ulrika visar hur spännet kan ha burits

Nästa gång berättar vi mer om några av de många vardagsföremål vi hittar på gårdarna i Örja.

Glöm sedan inte att besöka oss på onsdag i nästa vecka då vi har vår första öppna visning. Vi samlas kl. 18.30 vid våra bodar och beräknas hålla på till cirka kl. 20.00. På hemsidan under fliken Besök en utgrävning hittar du en karta över var grävningsplatsen ligger.