På en bergshöjd inklämd mellan nutida bebyggelse öster om Stenungsunds samhälle i Bohuslän finns flera gravar från bronsålder och järnålder.

Här finns även en skärvstenshög och flera andra anläggningar som kokgropar, härdar och stolphål. Platsen kommer att undersökas under vår och försommaren 2022.

Läs mer i Gravar och skärvstensbruk