För tillfället undersöker vi ett område med flera gravar, härdar och stolphål från yngre bronsålder och äldre järnålder. Just nu arbetar vi med att ta fram de olika gravarna med hjälp av ett av arkeologins vanligaste verktyg: grävmaskinen.

Under de kommande veckorna kommer vi publicera flera filmer om hur vi undersöker gravarna och försöker förstå vad de forntida människorna har gjort på platsen.