Keramikexperten Torbjörn Brorsson undersöker den keramik som framkommit vid undersökningen på Hasselhöjden i Stenungsund och berättar vilken information man kan utvinna. Bland annat har han hittat ett avtryck av ett frö från tiden då keramiken tillverkades.

Under de kommande veckorna kommer vi publicera flera filmer om hur vi undersöker gravarna och försöker förstå vad de forntida människorna har gjort på platsen.