Ett grymt fynd har gjorts i ett av stenfundamenten. Läs mer här: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/…/…/Pages/default.aspx

Gamla Uppsala är så mycket mer än sina myter! Det här upptäckte vi förra året: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/det-har-hande-2012/Pages/default.aspx

 


Likbränning i Gamla Uppsala. Det var ett tag sen sist, men i natt brann bålet.
Ett sista farväl.
Seså, seså. Gossen byttes ut i sista stund. Flera experter närvarade vid experimentet med kremeringen. Läs mer här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/likbranning-vid-hogarna.aspx