Den nordligaste (kända) fundamentraden är färdigundersökt! I varje tömd grop står en livs levande arkeolog. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet. http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/Pages/default.aspx