Märkliga rader av stenfundament har hittats i Gamla Uppsala. Vad har stått här? Läs mer på: http://www.arkeologigamlauppsala.se/…/vad-har-statt-har.aspx