Fynd från Gamla Uppsala

 

En doppsko från öst.

Ett litet beslag med en svan gjord i glasmosaik funnen på gravfältet öster om Vattholmavägen.

Tor vige!

Tappad eller offrad?

Ave Maria – en hälsning från det medeltida Gamla Uppsala.

Har den en gång prytt en kniv?

Pärlor funna i en kvinnograv.

Runmärkt bleck av brons.