Fynd från Gamla Uppsala

 

En doppsko från öst.
Ett litet beslag med en svan gjord i glasmosaik funnen på gravfältet öster om Vattholmavägen.
Tor vige!
Tappad eller offrad?
Ave Maria – en hälsning från det medeltida Gamla Uppsala.
Har den en gång prytt en kniv?
Pärlor funna i en kvinnograv.
Runmärkt bleck av brons.