Dagens finfynd utgjordes av detta fina förgyllda silverbeslag med vacker djurornamentik. Det är från vendeltid (550-800 e.Kr.)