Vid förundersökningen samlade vi in ett förhållandevis stort fyndmaterial, varav merparten är att betrakta som hushållsavfall som den förhistoriska människan slängt ut och ofta deponerat i särskilda gropar avsedda för ändamålet. Huvudsakligen rör det sig om keramikskärvor – man var uppenbarligen klumpig även förr och kärlen som användes att förvara matvaror eller tillaga maten i gick förr eller senare sönder.

Skärvorna slängdes ut tillsammans med övrigt avfall, såsom benrester från måltiderna, träkol och sot som rakats ut ur eldstäderna och stenar som spruckit av eldens värme. Vi hittade också enstaka spår efter att man tillverkat verktyg i flinta– det var faktiskt inte enbart under stenåldern som flintan värdesattes som material, även under brons- och järnålder har det tagits till vara och använts, även om det var i en mer begränsad utsträckning. Fyndmaterialet från förundersökningen visar inget utöver det vanliga, utan antyder att det rör sig om en ”vanlig” boplats utan tecken på att någon från ett högt socialt samhällsskikt skulle ha bott på platsen. Bilden kan naturligtvis komma att förändras i och med den nu aktuella undersökningen. 

Ett av de roligare fynden är den vridkvarn som bilden visar. Den hittade vi redan i samband med den första arkeologiska undersökningen på platsen, en så kallad ”arkeologisk utredning” som genomfördes 2009. Vridkvarnen har använts för att mala säd, vilket har skett med handkraft och troligen utförts i något av bostadshusen på platsen. Även om fyndet i sig kanske inte väcker några spontana ”wow-känslor” så är det kittlande att tänka sig att någon för 2000 år sedan haft den i sina händer när de suttit och malt mjöl till sitt dagliga bröd. Håll med om att det sätter perspektiv på vår tillvaro!