Idag har vi flugit med drönare över delar av området. Syftet är att få en överblick över den frilagda ytan och få ett annat perspektiv än det markbundna.

På det viset kan mönster bland anläggningarna upptäckas och vi kan identifiera områden som vi bör titta närmare på och styra undersökningen mot. Fotona kan även användas som en del av dokumentationen av undersökningsområdet som helhet, men också av specifika anläggningar, exempelvis den grav som vi berättade om tidigare.

Genom att få ett fågelperspektiv kan vi lättare åskådliggöra gravens stenkonstruktion som Lee och Viktor så förtjänstfullt rensat fram.