Den stenkistegrav som vi berättade om för ett tag sedan är nu totalundersökt och Victor Lundström har framställt en 3D-modell över konstruktionen, som kan beskådas genom länken nedan. Graven ligger längs den östvästliga höjdrygg som sträcker sig över undersökningsområdets mitt och som vi funnit flera olika gravkonstruktioner längs.

I denna stenkistegrav hittade vi fragmenterade människoben, bland annat tandemalj och delar av rörben inne i stenkistan, samt delar av ett kranium utanför densamma. Vår osteolog (benexpert) Caroline Ahlström Arcini har analyserat dem och konstaterar att det rör sig om två olika individer, varav den som begravts i stenkistan dött i en ålder av 25-35 år. Individen som påträffades utanför kistan var aningen yngre och bedömdes vara en man.

Vi vet ännu inte när gravkonstruktionen anlagts – det påträffades nämligen inga fynd som kunde datera den och därtill är konstruktionen av en så pass allmän typ att det lika gärna kan röra sig om bondestenålder som järnålder. Vår osteolog har extraherat ett prov ur benmaterialet och skickat iväg det för 14C-analys och om ca 6 veckor får vi besked! Kika gärna på modellen så länge.