Anders Kjellin poserar i det fina huset med väggränna

Vid Gustavslund fortsätter vi med att undersöka våra hus samtidigt som nya medarbetare tillkommer. Vi har nu förstärkt vår grupp med de duktiga arkeologerna Anders Kjellin och Anders Rosendahl. Just nu är vi fullt upptagna med att gräva och dokumentera husen på platsen. Just nu funderar vi på om ett av husen har haft en källare eller om det är så att ett grophus har anlagts på samma plats senare. Såväl fristående grophusliknande källare och hus med källare är inte helt ovanliga på Jylland under förromersk järnålder. Den som gräver får se.