Under århundradet före och kring vår tideräknings början fanns det en liten by med fyra gårdar vid Gustavslund i Helsingborg. Hösten 2010 gjordes en arkeologisk undersökning eftersom kommunen planerade nya bostäder.

Läs mer om uppdraget