Det dekorerade lerblocket

Nu börjar vi närma oss slutet på grävningen. De flesta långhusen och grophusen är undersökta. Just nu är det större gropar, eventuella brunnar och gropsystem som pockar på att bli undersökta.
Idag hittade Linda en bit av ett lerblock som var dekorerat med ett inristat mönster. Lerblocken påminner annars lite om tegelstenar. De användes under äldre järnåldern som små flyttbara element eller värmeflaskor. Annars är det fortfarande mest krukskärvor som vi hittar.

Grävgänget