”Torsk på Gustavslund” kallar vi detta Stilleben bestående sentida metalldetektorsfynd, en kopparplåt med namnet Gustavslund instansat (då vet man att man gräver på rätt plats) och en pilk av bly

Nu har vi schaktat i några dagar i Gustavslund. Vi håller på med att frilägga ytor kring ett knappt 30 meter långt hus som är ungefär 2500 år gammalt. Det är alltså från övergången mellan bronsålder och järnålder. Sammanlagt ska vi ta bort matjorden inom ett 22000 kvadratmeter stort område. Hittills har vi hittat en mängd större gropar, härdar, kokgropar och stolphål kring huset. Vi har också funnit spåren efter ytterligare ett hus från äldre järnålder. Samtidigt så detekterar vi matjorden efter metallfynd. Hittills har vi inte funnit några metaller som säkert kan sägas vara från förhistorisk tid. Med undersökningen vill vi ta reda på hur människorna levde på gården för 2500 år sedan och hur de utnyttjade landskapets olika resurser. Vädret har hittills varit underbart och vi hoppas det fortsätter på det viset