Vår ”rookie” på grävningen, Marie Svedin, undersöker ett stort förrådskärl som är drygt 2000 år gammalt. Välkommen till Gustavslund Marie

Vi arbetar oförtrutet vidare. Aja och Linda har undersökt var sitt grophus. I dessa delvis nedgrävda hus har man ägnat sig åt hantverk eller andra praktiska sysslor som t ex matberedning. Vi hittar fortsatt mycket keramik. En glättsten hittad i ett grophus kan ha använts av en krukmakare för att glätta ytorna på kärlen. Vi fortsätter också med att undersöka gårdarnas huvudbyggnader. De är stora stolpbyggda hus, så kallade långhus. I husen bodde människorna och tamdjuren under samma tak.

Planen visar resterna av ett stolpbyggt hus.