Veni vidi vici

Idag har vi kämpat på i regn och rusk. Grävmaskinerna arbetar träget vidare och Annika fortsätter att mäta in alla gropar, gropsystem, eldstäder, kokgropar och stolphål. Idag har Linda och Aja börjat gräva i var sin grop. De har redan hittat keramik från förromersk järnålder. Aja tror att det hon undersöker är ett grophus. I väntan på fler nya resultat från undersökningen rekommenderar vi att den intresserade och otålige läser boken; Bönder och barbarer – Helsingborgsområdets järnålder. Den finns att köpa på www.arkeologibocker.se eller på Dunkers kulturhus.