Kärl från förromersk järnålder med med tidstypisk ornamentik i form av fingerintryck på mynningskanten. Dessutom kraftigt förtjockade och facetterade mynningsbitar från äldre romersk järnålder

Torbjörn Brorsson är nu färdig med grundregistreringen av fynden från Gustavslund. Keramikmaterialet är enastående. Det uppgår till totalt 31,4 kg. Något som är särskilt intressant är att samtliga daterbara skärvor och kärl härrör från förromersk järnålder period III eller äldre romersk järnålder. Detta är en betydligt kortare period än den livslängd för boplatsen som vi tillsvidare arbetar med. De preliminära dateringarna av de hus vi hittat sträcker sig från övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder period I till äldre romersk järnålder. Än så länge saknar vi 14C-dateringar. Kanske kommer dateringsramarna för hus och keramik bättre överensstämma när vi fått resultaten av 14C-dateringarna av träkol från husen. Keramik hittades i 60 olika kontexter. I vissa grophus, förvaringsgropar och gropsystem hittades mellan 4 och 6 kg.