Arbetet fortskrider. Vi undersöker grophus, långhus och gropsystem. Vi börjar långsamt få en bild av hur gårdarna har organiserats. Vi grunnar fortfarande på varför det finns så lite benavfall men så rikligt med keramik. Vi undrade också om väggrännorna grävts för att dränera marken kring några av husen. Efter att ha studerat hur rännorna ledde undan vattnet under ett dygn med ösregn är det troligt att så har varit fallet.