Annika Knarrström och Håkan Aspeborg i färd med att rensa fram och dokumentera spåren av ett hus med väggränna

Vi fortsätter, i rasande fart, med att gräva bort matjorden som täcker boplatslämningarna. Nu har vi hitta fem hus på platsen och knappt 500 andra boplatsgropar och eldstäder. Vi har inte hunnit med att analysera husen än, men preliminärt daterar vi dem till äldre järnålder. På två av husen syns sotfyllda rännor i marken där väggarna en gång stod. I morgon ansluter ytterligare två arkeologer till undersökningen, Linda Andersson och Aja Guldåker. Vi hälsar dem välkomna och vi väntar med spänning på vad de kan hitta när de börjar gräva ut hus och gropar.