Bo Strömberg i färd med att undersöka en blästugn

Nu har vi grävt färdigt boplatsen från äldre järnålder i Gustavslund. Vi daterar lämningarna preliminärt till perioden 500 f.Kr till 100 e.Kr. Boplatsen bestod av tre gårdslägen med sammanlagt 11 stolpbyggda långhus och ett fyrstolpshus. Dessutom fanns drygt 10 grophus på platsen det vill säga små nedgrävad hus eller källare som täcktes av ett enkelt tak. Därutöver fanns arbetsgropar, lertäktsgropar, gropsystem, brunnar, härdar, kokgropar och ugnar. En del av ugnarna har använts för att bränna keramik i medan en annan, i vilken vi fann slagg, har använts för att tillverka järn. Totalt hittade vi ungefär 1600 arkeologiska anläggningar. De som bodde på gårdarna var främst självförsörjande jordbrukare och boskapsskötare. Vad de odlade hoppas vi jordproverna kommer att ge svar på. Trots att vi fann få och små ben hoppas vi att några ska gå att artbestämma så att vi får reda på vilka djur som man åt.

Nu väntar ett omfattande efterarbete. Vi måste tvätta och ta hand om fynden. Vi har också arbete kvar med att registrera anläggningar. Dessutom ska vi ta hand om kolprover och flotera makrofossilprover. Sedan ska vi välja ut vilka prover som ska skickas till analys. Därefter kan vi börja med att skriva rapport. Men till den är färdig så kommer resultat att presenteras fortlöpande här på bloggen.