Under den tidiga medeltiden låg Enköping alldeles nere i strandkanten. En vik av Mälaren gick hela vägen in till den plats där Stora Torget ligger idag. På grund av landhöjning och strandlinjeförskjutning är det idag lågt till vattnet.

Men, nu har vi grävt oss så långt ner att vi börjar närma oss det som en gång var Enköpings hamn! Efter att ha undersökt ett kvarter i stadens mitt märker vi nu hur både bebyggelsen och fynden förändras. Det har bland annat börjat dyka upp delar av gamla båtar, som antingen kasserats eller återanvänts i nya konstruktioner.

På den ena bilden ser vi ett roder från en mindre, medeltida båt. Föremålen på den andra bilden var svårare att förstå. Efter att ha rådfrågat kollegorna på Sjöhistoriska tror vi nu att de har suttit på en större kogg. Infattat i de runda hålen har det suttit ett ankarspel eller en annan typ av vinsch.

Fynden kan sannolikt dateras till tiden omkring år 1300. Ju längre ner vi gräver desto närmare kommer strandkanten.

Föremål som troligen suttit på en större kogg.
Roder från mindre, medeltida båt.