Besök i Vårdsbergs rundkyrka utanför Linköping idag. Den är verkligen fantasieggande med sina paralleller i Jesu gravkyrka- den runda formen som går igen i byggnaden, i de ursprungliga fönstren och i en portalomfattning krönt med två överlappande cirklar. Även de välvda väggbänksnischerna återfinns i kyrkan i Jerusalem.

Kyrkan byggdes om i mitten av 1200-talet då den fick ett av den tidens mycket ovanliga korsformiga kor. Väggmålningarna är också helt underbara liksom orgelfasad och predikstol, de sistnämnda från mitten av 1700-talet. På fotot ses Simson lyfta upp predikstolen på sina armar.