Mängder med keramik, ben och spik hittades i den källare som grävdes ut i Gamla Uppsala prästgård i höstas. Troligen övergavs den i slutet av 1600-talet men under trägolvet fanns resterna av en annan byggnad…

– Källare är bra arkeologiska objekt för de innehåller ofta en stor mängd föremål. Problemet är att tidsbestämma när de byggs, det är ovanligt att daterande föremål kan knytas till själva konstruktionsskedet, säger Lena Beronius Jörpeland på Arkeologerna.

Platsen var under yngre järnålder och början av medeltid en del av den stora kungsgården innan mark donerades till kyrkan. Den gamla prästgården där dåtidens präster bodde med sina familjer och sitt hushåll finns med på flera kartor och vi känner namnet på många präster.

Under utgrävningen hittades både en brunn och en källare som tillhört gården. Det handlar inte om en vanlig jordkällare av det slag som grävdes in i en sluttning och som man lade ett tak över. Det här är en typ av källarstuga, en nedgrävd undre del med stenväggar som man byggde ett trähus över.  Källargropen är 6,5 x 5 meter stor och ett fint trägolv var bevarat under fyllnadslagren.

– Väggarna var kallmurade, man använde inget murbruk. Man har använt naturstenar där man vänt den släta, lite finare ytan inåt och sedan fyllt med små stenar som kilats in mellan de större stenarna, säger Lena Beronius Jörpeland.

– Det här var dåtidens kylskåp.

Troligen var källaren i bruk på 1500–1600-talet. I fyllnadsmaterialet hittades mycket djurben och små ben från gnagare. Ben från kalkon och torsk är lite mer ovanliga inslag. Det finns också importerad keramik men även många spikar eftersom golvplankorna var fastspikade. Innanför de svala stenväggarna förvarades mat för prästgårdens vardagsbehov. Källare hittar man bara på gårdar där det fanns resurser att bygga särskilda förrådsbyggnader. Det var ofta det högre samhällsskikt som hade behov av att förvara mat, kanske inför större fester och högtider, enligt Beronius Jörpeland.

– Här kan det ha stått tunnor med salt sill, förvaringslådor med rotfrukter och äpplen i. Kanske även  saltat kött? Vi har också hittat rester av fat och skålar som man förvarade maten i, men även serveringskärl.

Men det var under källarens trägolv som arkeologerna fick en riktig överraskning. Där hittades nämligen rester av en annan, raserad byggnad. Det kan handla om en konstruktion som är äldre än 1500-tal, kanske medeltida, och som stod på platsen innan källaren byggdes.

– Det är svårt med datering när det gäller källare, ofta höll man den ren och städad medan den var i bruk. Det material vi hittar, till exempel keramik som slängts, är sådant som används för att fylla igen med. Om vi kan bestämma tiden när källaren fylls igen, kan vi få idéer om när den byggs. Men först ska vi registrera och analysera föremålen och benmaterialet liksom själva byggnaden!