Peter och Anna på stenläggningen i sluttningen

Undersökningståget har stånkat igång ordentligt nu. Det schaktas, hackas, provtas och tänks så det står det härliga till.

Hittills skiljer sig allt vad vi hittat rätt ordentligt från förra årets undersökning. Då dokumenterade vi en stad som var uppbyggd av trä, men trähus och trägator. Nu har vi fått en stenstad på halsen. Väldigt roligt och överraskande! Förvisso kommer vi nog fram till trästaden snart, när vi monterat ner stenstaden, men inte riktigt ännu. Lite finns kvar av 1500-1600-talets Nyköping med stenlagda gator, gränder och stenkällare.

Sättsanden under stenläggningen
Tina och Björn tar bort sand

Vi har dock nu börjat ta bort och undersöka hur en stenlagd gränd i en sluttning har varit uppbyggd. Det är inte så väldigt komplicerat egentligen, man har lagt ut ett lager sättsant och sedan noggrant lagt ut en stenläggning. Det intressanta här är hur man har hanterat det faktum att man är i en kraftig sluttning. Det verkar hittills som om man har, föga förvånande, försökt jämna ut sluttningen lite genom att lägga ut mer sand längst ner i backen. Men det verkar också som om man har försökt staga upp gränden genom att göra små ”terrasser” av trä längs med gatan. Hittills lite oklart, men det får vi nog snart reda på. Roligt är att vi har hittat keramik från sent 1200-tal under sättsanden, så vi är snart nere i medeltidsmyllret.

Annars har ytterligare ett källarrum dykt upp, vi har låtit flygfotografera området med en fascinerande liten minihelikopter samt genomfört en mycket lyckad arkeologidag.

Men mer om det i morgon hoppas jag!

Anna