Under 2010 undersöktes kvarteret Åkroken i en av de största arkeologiska utgrävningar som gjorts i Nyköping. Projektet var ett samarbete med Sörmlands museum. Spår av människors liv och vardag under mer än 1000 år hittades.

Redan kring år 1100 uppfördes en stadsbebyggelse, som
därefter förändrades och förtätades under medeltiden. Tack vare gynnsamma förhållanden var mer än 16 000 föremål bevarade, vilka speglar allt från hantverk och vardagsliv till religion och prestige. Det kanske mest överraskande resultatet var lämningarna av två båthus för mycket stora båtar eller skepp, från vendeltid och vikingatid; 650–1050 e Kr.

Läs mer om uppdraget