Jonas Bergman i schaktet

Ingmar Bergman, den store svenske regissören, gjorde många fantastiska filmer om medeltiden. Den mest kända är förstås Det sjunde inseglet, med den kända scenen där Max von Sydows karaktär (Antonius Block) spelar schack med döden.

Detta har dock ingenting alls att göra med den Bergman som vi arbetar med här i Åkroken, jag tror inte ens att de är släkt. Men, icke desto mindre bidrar ”vår” Bergman, Jonas stort till vårt arbete med att förstå och tolka det vi hittar.

Jonas Bergman är kvartärgeolog och paleoekolog. Detta innebär att han kan hjälpa oss med lite olika saker i fält. Kvartärgeologen Jonas Bergman hälper oss att förstå den geologiska stratigrafin på den platsen där vi är. Vi vet t.ex. att det i kvarteret Åkroken finns mäktiga lager av skredbenägen glacial lera. Det är dessutom extra stor risk för skred eftersom vi befinner oss i en ådalgång. En av uppgifterna Jonas har är att hjälpa oss se om, och i så fall när, skred eller sättningar har skett. Detta kan hjälpa oss att förstå hur det människorna här har hanterat skredrisken. Hur lever man i en miljö där det hela tiden är risk för skred och sättningar?

Jonas i schaktet, vid glacialleran

Paleoekologen Jonas Bergman är till stor hjälp för att hjälpa oss analysera sk. Makrofossilprover, vilket man gör för att bilda sig en uppfattning om vad man t.ex. tillagade och åt. Han kolla på pollenprover som vi tar vilket visar vad man odlade lokalt på platsen.

Nytt är också analyser av parasiter. Det finns förstås en lång rad olika parasiter som lever i olika typer av värddjur. Vad som finns kvar är äggen. Resten försvinner. Vid förra årets undersökningar av Åkroken 3 hittades sk Piskmaskägg i ett avfallslager från 1100-talet. Enligt Jonas finns det olika varianter av piskmaskägg som ser olika ut beroende på vilket värddjur de har haft. Det här funna har haft en människa som värddjur. Vad betyder då det? Tja, inget nobelprisresultat som Jonas sa, men det visar att man faktiskt måsta ha kastat ut avföring. Det hittades inte i en latrin, vilket kanske hade varit att föredra. Piskmasksägg hittades för övrigt också i ismannen Ötzis kropp.

Så här ser den ut den lille rackaren, TrichurisTrichuria-piskmaskägg

Detta är ett nyt sätt att arbeta vid arkeologsika undersökningar och vi hoppas anturligtvis att vi ska hitta fler typer av parasiter som t. ex. fiskbinnikemaskägg som skulle kunna visa mer fakta om näringsfång. Denna typ av mask kommer från larver (dynt) som tränger sig in i fisken i vattnet. Människan kan få i sig denna via dåligt tillagad fisk.

Så, detta var lite om en av de experter vi samarbetar med, förhoppningsvis kommer fler djupdykningar längre fram.

Anna