Ingela vid en av källargrunderna

Nu på söndag, den 28 augusti är det äntligen dags för arkeologidagen!

Det innebär att ni alla, kära läsekrets, är välkomna till ett unikt tillfälle att komma nära undersökningarna i Åkroken. Ni kommer att få möjlighet att se betydligt mer än på en ”vanlig” visning. Vi kommer att visa upp fynd från förra årets undersökning, visa schaktet samt ha en viss bokförsäljning.

Visningarna kommer att börja 12.00, 13.00 & 14.00 och vi samlas vid Behmbron!

Under de tjocka lagren av utfyllnadsmassor som vi visste fanns i sluttningen ner mot ån, låg inte bara fortsättningen på den trästaden från tidig medeltid. Här låg välbevarade rester efter en stenstad kvar! Med källartrappor, stenlagda gränder och en brunn! Allt detta måste ju dessvärre plockas bort för att vi ska kunna undersöka de, troligen vikingatida lagren under, så nu i helgen finns en närmast unik möjlighet att få se en del av ett försvunnet Nyköping.

Under dessa lämningar har vi redan hittat betydligt äldre lämningar, kanske så gamla som 1000-1100-tal och vi har mycket kvar.

Hus, brunn och stenläggning

VÄLKOMNA!