Den vackra pärlan låg i rännan

Hur gammalt var nu det där berömda huset som hittades under förra årets grävning? Den första 14C-dateringen sa vendeltid och en senare sa sen vikingatid. Hm. Var någon av dateringarna ”fel”? Nu har vi fått fler analyssvar. En fem-sex dateringar säger att huset är från vendeltid, dvs ca 550-700 e. kr. En fem-sex andra säger alltså sen vikingatid. Hur ska vi egentligen tolka det här? Jo, det är väl så att vad vi har fått fatt i är en byggnad som har stått på platsen under en lång tidsperiod. Kanske i upp till 400 år! Alltså; de prover som tagits i trä från själva konstruktionen säger att byggnaden är vendeltida, de andra proverna kommer från frön och hasselnötsskal som hittats i konstruktionen om ni förstår. Det gör att huset troligen byggdes under vendeltid men att det revs under vikingatid. Kan man då verkligen koppla ihop huset med den medeltida trästaden? Ja, det är i alla fall högst sannolikt. De äldsta dateringarna från själva trästaden är från sent tusental, dvs strax efter det att den stora byggnaden revs. Man har under en period använd marken för gårdsnära odling, kanske kålgårdar och liknande och sedan börjat anlägga en bebyggelse av mer stadsliknande karaktär. Det hela är mycket spännande, så vitt jag vet finns inga andra exempel på ett liknande förlopp och det gör att man måste börja tänka om när det gäller när de medeltida städerna etablerades.

Medeltid då? Jojomensan!
Vi har nu helts säkert kommit ner i lager från 1200-talet och tidigt 1300-tal. De om vi nu undersöker ser nu i mpngt och mycket ut som de lämningar vi undersökte förra året. Vi har hittat rester efter ett antal trähus och träbeläggningar.

Helén vid rännan
Husknut, närmast i bilden syns en bit av en träbelagd gata

Vi har också hittat en ränna, kanske ett avlopp eller i all fall dräneringsränna som ligger prydligt mellan två tomtgränser. Huset på ena sidan är väldigt trasigt och svårt att fatt i, på andra sidan är lämningarna månne mer välbevarade. Vi får se längre fram.

Peter, Ingela, Johan, Tomas och Helén på rad

Undertecknad har också undersökt en avfallsbinge eller rent av latrin i den kraftiga sluttningen som finns mitt på ytan. Kanske har vi snart framme lämningar som är samtida över stora delar av ytan, ett hus, ev kavelbro, ett dike, en ränna och en avfallsbinge. Det känns riktigt roligt just nu!

Anna