Medeltida Åkroken i Nyköping

Under 2010-2011 undersöktes kvarteret Åkroken i en av de största arkeologiska utgrävningar som gjorts i Nyköping. Spår av människors liv och vardag under mer än 1000 år hittades.

 

Projektet var ett samarbete med Sörmlands museum. Det fanns redan före utgrävningen ett antal indicier på att stadsbebyggelsen kunde vara äldre än vad man säkert visste, att staden var högt utvecklad under medeltiden – och dessutom att platsen verkade ha varit politiskt högintressant redan innan den kungliga borgen anlades där. Redan kring år 1100 uppfördes en stadsbebyggelse, som därefter förändrades och förtätades under medeltiden. En variation av trähus vittnade om detta.

Aktiviteterna på stranden och bryggorna invid Nyköpingsån hade lämnat tydliga spår. Det hade även en lokal katastrof – ett jordskred som måste ha rubbat invånarnas tillvaro på några ögonblick. Tack vare gynnsamma förhållanden var mer än 16 000 föremål bevarade, vilka speglar allt från hantverk och vardagsliv till religion och prestige. Det kanske mest överraskande resultatet var lämningarna av två båthus för mycket stora båtar eller skepp, från vendeltid och vikingatid; 650–1050 e Kr.

Ladda ner rapporten (PDF)

Beställ boken