2016

Rapport 2016:77. Arkeologisk undersökning. Södermanland, Nyköpings stad och kommun, kvarteret Åkroken 3 och 4, Nyköping 231:1.

Annika Nordström och Karin Lindeblad (red.)

Vid vissa arkeologiska utgrävningar finns det redan i förväg en förväntan att de ska leda till stora resultat. Inför undersökningarna i kvarteret Åkroken i Nyköping var det så. Det var inte bara en from förhoppning – det fanns ett antal indicier på att stadsbebyggelsen kunde vara äldre än vad man säkert visste, att staden var högt utvecklad under medeltiden – och dessutom att platsen verkade ha varit politiskt högintressant redan innan den kungliga borgen anlades där.

Här presenterar vi resultaten från de största undersökningarna som har utförts med moderna metoder i Nyköping. Ovanligt detaljerade dateringar gör det möjligt att påvisa förändringar och människors handlingar under mer än 1000 år. Genom många specialstudier har föremålskultur, byggnadskonst, matvanor, näringsverksamhet, djurhållning och trädgårdsbruk belysts, liksom dryckeskultur, avfallshantering samt bruk av medicinalväxter. Uttryck för urban kultur och urban gestaltning, samt till exempel tro och övertro har också studerats.

Redan kring år 1100 uppfördes en strukturerad stadsbebyggelse, som därefter förändrades och förtätades under medeltiden. En variation av trähus vittnade om detta. Aktiviteterna på stranden och bryggorna invid Nyköpingsån hade lämnat tydliga spår. Det hade även en lokal katastrof – ett jordskred som måste ha rubbat invånarnas tillvaro på några ögonblick. Från slutet av 1500-talet förändrades kvarterets karaktär, när påkostade manifesta stenhus uppfördes. Tack vare gynnsamma förhållanden var mer än 16 000 föremål bevarade, vilka speglar allt från hantverk och vardagsliv till religion och prestige.

Det kanske mest överraskande resultatet var lämningarna av två båthus för mycket stora båtar eller skepp, från perioden 650–1050. Här hade någon alltså haft ett hamnläge för tidsperiodens kanske ultimata maktsymbol – den stora båten. Häpnadsväckande nog tycks båthusen ha använts under omkring 400 år – från perioden före vikingatiden, till dess slutfas. Det måste indikera att platsen har haft mer än lokal politisk betydelse redan under järnåldern, och är en ny nyckel till varför Nyköping blev en så viktig medeltida stad.