Björn i trähus

Ja livet går vidare, även här i Åkroken. På vissa delar av ytan liknar nu lämningarna det vi undersökte förra året på tomten intill. Det vill säga trähus och rester efter kavelbroar och passager. På andra delar ger lämningarna fortfarande intryck av att vara yngre, eller kanske 1300-tal. Ett hus är till exempel nedgrävt i en av sluttningarna och det har stengolv precis som de andra yngre husen. Tyvärr är fyndmaterialet i det huset mycket litet. Det finns keramik, men inte tillräckligt för att ge en entydig datering. Men den som gräver får se.

I ett hus är trät relativt välbevarat och det har dykt upp lite fynd av samma karaktär som vi hittade förra året: en tärning, bärnsten – både råämnen och en pärla samt en hel av vad som troligen är båtdelar och attiraljer.

Vi förstår inte hur huset har varit konstruerat ännu, vi måste gräva lite mer, men det verkar inte vara något bostadshus, snarare en bod. Här ligger bl. a. vad vi först trodde var en åra, men den ser alldeles för klen ut för det och för långsmal, som ett stort träspjut ungefär. Det kanske snarare är ett vävsvärd. Men den ligger delvis under en del av syllen som vi då måste ta bort först för att kunna titta närmare på fyndet. I det här huset låg också vad som nästan bara kan vara en liten barkbåt, kommer en bild på den i nästa inlägg. Väldigt söt.

Här och var kommer det också en del kammar, även om det inte är lika många som vi hittade förra året.

Trasig kam
En av de finare kammarna

Man märker i våra tolkningar just nu att många av oss vill hitta rester efter båtar eller annat hamnrelaterat. Så ibland får man sansa sig och tänka att det kan vara något helt annat. Vi har inte heller hittat så många flöten vilket är lite märkligt, förra året hittade vi massor och nu är vi närmare vattnet och man kan tycka att vi borde hitta fler.

Anna