Ivonne Dutra i farten
Spår från ett nära förflutet

Ja, nu har de bloggat om toaletter och 1600-talsgubbar, när kommer medeltiden in? Det är ju faktiskt därför vi är här, för att undersöka de tidigmedeltida och medeltida lämningarna. Jo, jag kommer till det längre fram, men vi är fortfarande i början på undersökningen och det dyker upp ett ganska blandat material. Till exempel den här snygga budcykeln som låg i samma trasiga schakt som stenmännen. Det är förstås rätt svårt att datera den, något som vi arkeologer gärna gör i tid och otid, men vi kan väl nöja oss med att säga att den inte är dagsfärsk.

Morgon

Arbetet går annars fram i rätt god fart. De flesta börjar finna sina roller och göra sig hemmastadda. Fast det är en svår undersökning och det är rätt sällan som man får möjlighet att gräva medeltid inne i städer. De flesta av oss här är erfarna arkeologer, men att gräva sådana här lämningar är något annat än att undersöka en boplats på landsbygden. Den metod vi använder är annorlunda. I städer bor fler människor på en mindre yta, vilket gör att spåren efter dem blir tydligare och kraftigare. Där människor bor och verkar bildas vad vi kallar kulturlager. Man har byggt hus med syllar och kanske sättsand, huset kanske brann ner och då bildas ett brandlager, huset rasar ihop och resterna bildar ett raseringslager. Sedan kanske man har byggt ett nytt hus ovanpå som kanske också brinner vid något tillfälle.

Dessutom har man haft djur inne i städerna som har bajsat vilket bildar lager, sedan hanske man har täckt över det området och byggt ett hus, eller något annat. Människor lämnar också efter sig en hel del avfall som hamnar på olika ställen. Om ni går in på ett arkeologiskt museum, om ni är i Stockholm till exempel Medeltidsmuseet så kan ni se enn uppbyggd vägg som visar olika lager. Det är dessa lager som gör att lämningarna vi undersöker ligger ganska långt under dagens marknivå. Vi undersöker lämningarna uppifrån och ner förstås. Alltså gräver vi det yngsta först och det äldsta sist, lager för lager. Det trixiga är att koppla ihop de olika lagren med varandra på rätt sätt och förstås att göra vettiga tolkningar av vad det är vi undersöker. Jag kommer att återkomma om detta längre fram, för det är intressant.

Mathias, Ingela och Annika funderar