Nu har projektet verkligen börjat röra på sig. Som ett tåg har det stånkat och puffat och skakat lite, men nu är det bara att tuta och köra!

Vi verkar nu ha puffat in i 1200-talet på stora delar av ytan.  En av de stora utmaningarna blir att försöka få samtidighet mellan de olika ytorna. Området är, som tidigare sagts, väldigt stört av senare aktiviteter och områdena med kulturlager sticker upp som öar.

Hur kan vi då veta i vilken tid vi är? Jo till stor del beror det, i det här skedet på, att vi hittar ganska mycket keramik. Att titta på keramik är oftast ett mycket bra sätt att datera lager. Men, för att kunna datera den krävs vana och specialistkunskaper. Och det har vi ju här i Åkroken i form av Mathias Bäck som är en fena på medeltida och efterreformatorisk keramik. Även de andra projektledarna och erfarna arkeologerna har rätt god kontroll.

Det kommer fram många träkonstruktioner som är intressanta. Annika skrev om en gränd häromdagen och vi hittar dessutom rester efter trägolv och lämningar efter andra byggnader.

Som sagt, det tuffar på! Och vi har fått två nya medarbetare, Andreas Voss och Anneli Blom. Så småningom kommer vi att försöka presentera de som är här och deras olika specialistområden.

Annars snöar det och är bistert.

Anna