Huset syns lite bättre

Vi undersöker nu lämningar från det sena 1100-talet. Det är väldigt intressant för att vi börjar mer och mer tydligt se förändringar i stadens utseende och karaktär.
Vi ser detta på lite olika sätt. Husen har sakta börjat ändra karaktär. Och staden är mer glest befolkad, tomterna inte lika minutiöst utnyttjade som under 1200-talet. Lite kanske man kan säga att landsbygden gör sig påmind, spåren vi ser liknar mer lämningar man kan se just på landsbygden. Tomtindelningen är liknande de senare men verkar inte vara lika hårt reglerade.

Heléne mäter i huset
Heléns hus under framgrävning. Man kan ana golvbrädorna i mitten av bilden

Vi har (eller… vi…, snarare Heléne) har grävt fram väldigt fina rester efter ett hus som inte riktigt liknar de yngre husen. Det är större (ca 7×8 m)och har en annan planlösning. Det här huset ser mer ut som ett torp, eller en liten stuga. Det har haft en förstuga och ett större rum. En större spis/ugn ligger så att den värmer både inne i rummet och i förstugan. I rummet har det funnits väggbänkar vid alla väggar. Det är inte undersökt än, så jag kommer att återkomma längre fram om vad som kan tänkas gömma sig i golv och väggbänkar. Vi är hittills osäkra på om det är knuttimrat eller om det är någon form av skiftesverk. Helt klart är att en mindre byggnad, något mer söderut har varit knuttimrat. Ett litet hus, kanske 3×3 m med ett fint lergolv har väldigt kraftiga knutar i syllarna. Märkligt välbyggt för att vara ett sånt litet hus, men det kanske har varit högt? Mellan dessa byggnader finns ett mycket kraftigt dike. Betydligt kraftigare än de diken som i senare tid har fungerat som tomtgränser. Det är svårt att koppla ett så stort dike till någon särskild tomt, kanske har det vrit någon form av allmänning, ett ”ickeområde”, som alla har haft tillgång till/utnyttjat.

I övrigt kan vi konstatera, som jag gjort redan tidigare, att fynden är av betydligt äldre karaktär, närmast förhistorisk. Bland keramiken har det tyska stengodset helt försvunnit och ersatts av inhemsk eller importerad slavisk keramik.

Vi börjar ju så sakteliga närma oss botten – är det vi nu plockar fram spåren efter de första eller nästan första invånarna i det som skulle bli Nyköping? Det som ligger framför oss är väldigt intressant, hur och när staden har börjat växa fram är oerhört spännande och dessutom ett obeforskat ämne överhuvudtaget.

Jag tror att alltihopa ska fotograferas från en skylift i morgon, så jag återkommer nog med fler bilder.

Ajöss så länge,
Anna